天净沙夏元白朴拼音版 天净沙夏原文

 yún shōu yǔ guò bō tiān , lóu gāo shuǐ lěng guā tián , lǜ shù yīn chuí huà yán 。

 云收雨过波添,楼高水冷瓜甜,绿树阴垂画檐。

 《天净沙·夏》

 元·白朴

 yún shōu yǔ guò bō tiān , lóu gāo shuǐ lěng guā tián , lǜ shù yīn chuí huà yán 。

 云收雨过波添,楼高水冷瓜甜,绿树阴垂画檐。

 shā chú téng diàn , yù rén luó shàn qīng jiān 。

 纱厨藤簟,玉人罗扇轻缣。

 译文

 云销雨霁,水面增高并增添了波澜,远处高楼显得比平时更高了,水让人感觉到比平时更凉爽了,雨后的瓜也似乎显得比平时更甜了,绿树的树阴一直遮到屋檐。纱帐中的藤席上,芳龄女孩身着轻绢夏衣,手执罗扇,静静地享受着宜人的夏日时光。

 赏析

 《天净沙·夏》运用写生手法,勾画出一幅宁静的夏日图,前三句描绘出云收雨霁、水凉瓜甜、树阴垂檐的画面,后两句描写消受着宜人时光的“玉人”。整首小令中没有人们熟悉的夏天燥热、喧闹的特征,却描绘了一个静谧、清爽的情景,使人油然产生神清气爽的感觉。

时间: 2024-04-27 18:01:22

天净沙夏元白朴拼音版 天净沙夏原文的相关文章

夏意古诗拼音版 夏意古诗拼音版赏析

别院深深夏簟清bié yuàn shēn shēn xià diàn qīng,石榴开遍透帘明shí liú kāi biàn tòu lián míng.树阴满地日当午shù yīn mǎn dì rì dāng wǔ,梦觉流莺时一声mèng jué liú yīng shí yī shēng. 作品原文 夏意 别院深深夏簟清bié yuàn shēn shēn xià diàn qīng, 石榴开遍透帘明shí liú kāi biàn tòu lián míng. 树阴满地日当午shù y

客至古诗拼音版 客至古诗原文带拼音

舍南舍北皆春水shè nán shè běi jiē chūn shuǐ,但见群鸥日日来dàn jiàn qún ōu rì rì lái.花径不曾缘客扫huā jìng bù céng yuán kè sǎo,蓬门今始为君开péng mén jīn shǐ wéi jūn kāi.盘飧市远无兼味pán sūn shì yuǎn wú jiān wèi,樽酒家贫只旧醅zūn jiǔ jiā pín zhǐ jiù pēi.肯与邻翁相对饮kěn yǔ lín wēng xiāng duì yǐn,

石头城古诗拼音版 石头城古诗原文带拼音

山围故国周遭在shān wéi gù guó zhōu zāo zài,潮打空城寂寞回cháo dǎ kōng chéng jì mò huí.淮水东边旧时月huái shuǐ dōng biān jiù shí yuè,夜深还过女墙来yè shēn huán guò nǚ qiáng lái. 作品原文 刘禹锡 山围故国周遭在shān wéi gù guó zhōu zāo zài, 潮打空城寂寞回cháo dǎ kōng chéng jì mò huí. 淮水东边旧时月huái shuǐ d

忆江南古诗原文拼音版 拼音版忆江南古诗原文

忆江南--白居易 jiāng nán hǎo 江南好, fēng jǐng jiù céng ān 风景旧曾谙; rì chū jiāng huā hóng shèng huǒ 日出江花红胜火, chūn lái jiāng shuǐ lǜ rú lán 春来江水绿如蓝. néng bú yì jiāng nán 能不忆江南?

三字经拼音版 三字经怎么读

人之初 性本善 性相近 习相远 苟不教 性乃迁 教之道 贵以专 昔孟母 择邻处 子不学 断机杼 窦燕山 有义方 教五子 名俱扬 养不教 父之过 教不严 师之惰 子不学 非所宜 幼不学 老何为 玉不琢 不成器 人不学 不知义 为人子 方少时 亲师友 习礼仪 香九龄 能温席 孝于亲 所当执 融四岁 能让梨 弟于长 宜先知 首孝悌 次见闻 知某数 识某文 一而十 十而百 百而千 千而万 三才者 天地人 三光者 日月星 三纲者 君臣义 父子亲 夫妇顺 曰春夏 曰秋冬 此四时 运不穷 曰南北 曰西东 此四

淮上与友人别古诗拼音版 淮上与友人别古诗拼音

淮上与友人别古诗拼音版 huái shàng yǔ yǒu rén bié yáng zǐ jiāng tóu yáng liǔ chūn , yáng huā chóu shā dù jiāng rén . shù shēng fēng dí lí tíng wǎn , jūn xiàng xiāo xiāng wǒ xiàng qín . 原文: 淮上与友人别 扬子江头杨柳春,杨花愁杀渡江人. 数声风笛离亭晚,君向潇湘我向秦. 赏析:<淮上与友人别>这首诗是唐代诗人郑股的一首七绝,这首诗通

江村夜泊古诗带拼音版 江村夜泊的注音

江村夜泊古诗带拼音版 江村夜泊的注音 rì luò jiāng lù hēi,qián cūn rén yǔ xī. 日落江路黑,前村人语稀. jǐ jiā shēn shù lǐ,yī huǒ yè yú guī. 几家深树里,一火夜渔归. 作品原文 <江村夜泊> 项斯 日落江路黑,前村人语稀. 几家深树里,一火夜渔归. 作者简介 项斯,字子迁,晚唐著名诗人,台州府乐安县人.项斯是台州的第一位进士,也是台州第一位走向全国的诗人.项斯的诗有着自己独特的风格,因受国子祭酒杨敬之的赏识而声名鹊起,

采莲曲拼音版王昌龄 采莲曲王昌龄

<采莲曲>拼音版 héyèluóqúnyīsècái 荷叶罗裙一色裁, fúróngxiàngliǎnliǎngbiānkāi 芙蓉向脸两边开. luànrùchízhōngkànbùjiàn 乱入池中看不见, wéngēshǐjuéyǒurénlái 闻歌始觉有人来. <采莲曲>译文 采莲的少女的裙子都融入田荷叶中了,仿佛是同一种颜色,少女的脸映在盛开的荷花间,相互映照. 混入莲花池中不见了踪影,只有听到歌声才觉察到有人来了. <采莲曲>赏析 <采莲曲>是

从军行王昌龄带拼音 从军行王昌龄带拼音版

<从军行>拼音版:qīng hǎi cháng yún àn xuě shān,青海长云暗雪山;gū chéng yáo wàng yù mén guān,孤城遥望玉门关;huáng shā bǎi zhàn chuān jīn jiǎ,黄沙百战穿金甲;bú pò lóu lán zhōng bù huán,不破楼兰终不还. <从军行>的作者 <从军行>的作者是唐朝诗人王昌龄.王昌龄还是著名的边塞诗人,其边塞诗善于捕捉典型的情景,尤以登第之前赴西北边塞所作边塞诗最著.